Sumbangan Peradaban Yunani terhadap Eropa Modern

Sumbangan peradaban Yunani terhadap Eropa Modern
adalah pada bidang Seni,Ilmu Pengetahuan,dan Atletik. Pada bidang seni Yunani
memberikan suatu pertunjukan seni yang populer di Eropa dan dunia yaitu Drama.
Pada ilmu pengetahuan Yunani menyumbangkan banyak pengembangan ilmu pengetahuan
seperti hukum Phytagoras yg diciptakan oleh Phytagoras(ahli matematika), Sumpah
Etika Kedokteran oleh Hippocrates(ahli kedokteran), dan kemajuan pada ilmu
astronomi dan Geografi. Dalam bidang Atletik Yunani telah menyumbangkan banyak
cabang atletik. Selain itu,Olimpiade Dunia juga tidak luput kaitanya dengan
Olimpiade yang diadakan di Yunani pada zaman dahulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *