Rahmad Ardiansyah

  http://www.idsejarah.net/ Guru Sejarah di SMAN 13 Semarang sekaligus penghobi blog

     657 Stories by Rahmad Ardiansyah

Proses Islamisasi di Indonesia

Teori Islamisasi, Saluran Islamisasi   Menurut MC. Ricklefs penyebab menyebarnya Islam di nusantara pada umumnya berlangsung pada dua proses yakni Penduduk pribumi berhubungan dengan...
0 1 min read

BUDAYA MASA KERAJAAN MAJAPAHIT

Kerajaan majapahit yang dibangun raden wijaya 1293-1309 M hingga mencapai masa kejayaan Hayam Wuruk 1350-1389 M mampu melahirkan seni budaya yang bernilai seni maupun...
0 2 min read

Empat Pataka Kerajaan Majapahit

Pataka merupakan sejenis bendera atau panji militer yang biasanya digunakan dalam perang untuk menentukan titik berkumpul pasukan serta menandai lokasi panglima perang. Pataka ini...
0 2 min read

Peninggalan Kerajaan Majapahit

Surya Majapahit merupakan ciri peninggalan kerajaan Majapahit yang didalamnya terdapat sembilan dewa penjaga mata angin yang disebut dengan “Dewa Naga Sanga”. Peninggalan peninggalan yang...
0 2 min read

Peninggalan Prasasti Pada Zaman Majapahit

Prasasti adalah sumber tertulis yang sangat penting dari masa lalu yang isinya antara lain mengenai  kehidupan masyarakat seperti tentang administrasi dan birokrasi pemerintahan, kehidupan...
0 2 min read

Memanfaatkan Internet dalam Pembelajaran Sejarah

Sejarah sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang membosankan dan penuh dengan hafalan. Memang benar, hal tersebut adalah fakta. Namun, tau kah anda bahwa stigma...
0 1 min read