Kejawen

Hubungan Antara Penguasa dan yang Dikuasai (Hubungan Kawula gusti)

Pergeseran nilai yang perlu dicatat dalam masa tanam paksa ialah nilai menyangkut konsep hubungan antara penguasa dan yang dikuasai (hubungan kawula gusti). Kawula alit...
Rahmad Ardiansyah
2 min read