Kejawen

Apa itu Kejawen?

Kejawen merupakan ajaran spiritual yang berasal dari leluhur murni orang – orang Jawa yang belum berakulturasi dengan budaya luar. Dengan demikian sebelum adanya ajaran...
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Ramalan Sabdopalon Noyogenggong

Sabdopalon merupakan penasehat kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya V (1453 – 1478M). Serat Darmogandul menyebutkan adanya sosok Sabdopalon yang mengutuk Brawijaya V pada...
Rahmad Ardiansyah
36 sec read

Hubungan Antara Penguasa dan yang Dikuasai (Hubungan Kawula gusti)

Pergeseran nilai yang perlu dicatat dalam masa tanam paksa ialah nilai menyangkut konsep hubungan antara penguasa dan yang dikuasai (hubungan kawula gusti). Kawula alit...
Rahmad Ardiansyah
2 min read