Timur Tengah

Kehidupan Bangsa Arab Sesudah Islam Datang

Rahmad Ardiansyah

Awal kedatangan Islam di Arab Awal tumbuh berkembangnya agama Islam berlangsung di jazirah Arab, terutama di WilayahSaudi Arabia. Keadaan alam dan kehidupan masyarakat di kawasan

Timur Tengah

Isu – Isu Geopolitik Timur Tengah

Rahmad Ardiansyah

Definsi Geoplitik Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dari kata geografi dan “politik”. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu system dalam

Bantu kami untuk lebih berkembang dengan subcribe channel youtube idsejarah