Peninggalan Islam

Akulturasi Ajaran Islam dengan Kebudayaan di Indonesia

Sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia sebelumnya telah berkembang kebudayaan Hindu, Buddha dan kebudayaan asli Nusantara. Dengan masuknya agama Islam terjadi akulturasi budaya yang...
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Situs Makam Troloyo

Situs kompleks makam Troloyo terletak di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini merupakan kompleks pemakaman Islam pada zaman Kerajaan Majapahit. Situs makam...
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus

Masjid Kudus disebut juga Masjid Menara Kudus atau Masjid Al Aqsa dan Masji Al Manar merupakan masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun...
Rahmad Ardiansyah
2 min read

Pasujudan Sunan Bonang, Lasem

Pasujudan Sunan Bonang terletak dia sebuah bukit yang bersebelahan dengan pantai Binangun, yang masuk dalam Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kata...
Rahmad Ardiansyah
2 min read

Sejarah Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Jawa Tengah, terletak di jantung kota Demak tepatnya di barat alun – alun Demak, masjid ini menjadi...
Rahmad Ardiansyah
2 min read