Month: August 2014

RPP dan Silabus Kurikulum KTSP

Berikut ini adalah kumpulan RPP, Silabus sejarah untuk SMA Kelas X, XI IPS, dan XII IPS untuk kurikulum KTSP. Kelas X Download Kelas XI IPS...