Masa Purba dan Integrasi di Bawah Hindu Budha

1.       
Kebudayaan Lembah
Sungai Indus
Ungkapan
mengenai sejarah manusia di kawasan itu barulah terlihat ketika ditemukan
sejumlah peniggalan purba di lembah Indus, yang membuat para ahli menyebutkan
adanya peradaban Lembah Indus yang terkenal juga dengan nama peradaban Harappa
dan Monhenjodaro di sekitar masa 2.300 SM. Letak pusat kebudayaan Lembah Indus
tepatnya di daerah perbukitan Baluchistan, yang menghasilkan kebudayaan Nal,
dengan pantai Makran hingga sisi barat Delta Indus, yang menghasilkan
kenudayaan Kulli. Juga terdapat di sepanjang sungai-sungai di Rajastan serta
Punjab. Yang di maksud denagn kebudayaan Harappa meliputi daerah Punjab, Indus,
dan Rajastan.
2.       
Kebudayaan Lembah
sungai Gangga  
Yang
di maksud Lembah Sunagi Gangga yaitu daerah yang berada di anatara dua sungai
Yamuna hingga Gangga, dan di kenal pula daerah tersebut dengan nama Lembah Doab
yang berarti dua aliran sungai. Jenis peninggalan yang didapat di sana antara
lain kapak genggam dari batu serta berbagai pecahan barang-barang tembikar dan
lain-lain.
3.       
Kebudayaan India Tengah
Tertua dn Megalitikum India Selatan
Secara
logis dapatlah difahami kalau dari Lembah Gangga ini kemudian kebudayaan
bergerak ke arah timur, yaitu ke Benggala serta kemudian Rissa, yang merupakan
daerah perpantaian timur di India. Di Jangada, dekat sungai Rishikulya di
sebelah selatan Orissa penduduk masih hidup pada tingkat kebudayaan besi.
4.       
Kebudayaan Arya pada
Masa Veda
Bangsa
Indo-Arya itu mendiami kawasan di sebelah timur sungai Indus, di antara sungai
Sutlej dan Yamuna, dan daerah itu kemudian lebih di kenal sebagai
Brahmanavatara atau Aryavatara. Yang di maksud adalah tempat-tempat dimana kaum
Brahmana ataupun orang-orang Arya bertempat tinggal.
5.       
Hubungan dengan Bangsa
Persia

Hubungan antara India
dengan bangsa-bangsa di sebelah barat, berupa pengiriman iuran untuk membiayai
operasi angkatan perang besar yang dikerahkan oleh Xerxes dari Persia untuk
menyerang Yunani dalam tahun 480 SM. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *