Sejarah sebagai Ilmu

history

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, …

Read more