Ilmu Sejarah

Ilmu Bantu dalam Sejarah beserta Pengertian, Fungsi dan Contohnya

Dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan memerlukan beberapa ilmu bantu untuk menunjang proses dan hasil penelitian agar memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Ilmu –...
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis...
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Konsep Kausalitas dalam Sejarah

Terdapat hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara sebelum dan sesudah suatu peristiwa sejarah. Hubungan sebab akibat ini dikaji perkembangannya dari waktu ke waktu....
Rahmad Ardiansyah
1 min read

Kegunaan Sejarah

Selain menjadikan seseorang menjadi lebih bijaksana, dengan belajar sejarah kita akan mendapat beberapa kegunaan diantaranya : Guna edukatif yaitu memberikan pelajaran dan mendidik seseorang,...
Rahmad Ardiansyah
36 sec read

Karakteristik Sejarah

A. Sejarah sebagai Ilmu Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki karakteristik : Bersifat empiris (berdasarkan pengalaman) Mempunyai generalisasi (simpulan) Memiliki obyek yaitu aktivitas manusia pada...
Rahmad Ardiansyah
56 sec read

Pengertian Sejarah

Asal Mula Kata Sejarah Menurut William H. Freederick, secara etimologi kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Istilah tersebut digunakan karena...
Rahmad Ardiansyah
1 min read