Dinasti Hsia (21-17 SM)

china xia1G 1

Dinasti Hsia merupakan dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok yang berlangsung hampir 500 tahun antara abad ke 21 hingga 16 SM. …

Read more